Co Vám mohu nabídnout?

Individuální terapie

V příjemném prostředí a podpůrné atmosféře nabízím osobní přístup přizpůsobený potřebám klienta.

Častými oblastmi, kterým se věnuji jsou úzkosti, vyhoření, témata nároků a vlastních limitů, vztahové problémy v partnerství i práci a další.

Párová terapie

Při párové terapii pracuji společné s párem na prohloubením vzájemného porozumnění a potřeb vztahu. Pomáhám párům rozumnět tomu, co se zrovna děje a proč.

Koučování & Mentoring

Cílem těchto inspirativních setkání je pomoci každému klientovi dosáhnout určitého sebepoznání, rozvíjet své dovednosti, naučit se začít dělat věci „jinak“ a opustit nefunkční vzorce k tomu, aby dosahoval svých osobních a pracovních cílů při zachování autenticity.
Koučování může být užitečné v řadě pracovních i osobních témat. Pomáhám klientům hledat různé možnosti řešení a dívat se na věci jinou optikou.
V rámci mentoringu pomáhám nalézat správný směr či řešení a využívám k inspiraci svých pracovních zkušeností.

Kariérní poradenství

Poskytuji konzultace a inspiraci při hledání Vašeho potenciálu při změně zaměstnání nebo kariérním růstu a kde ho nejlépe uplatnit.
Při naší práci se můžeme zaměřit i na téma Vašeho osobního brandu a sebeprezentace, koho a jak oslovit při hledání vhodného uplatnění, čemu se vyvarovat a co je naopak důležité nepodcenit. Můžeme si vyzkoušet například pohovor nanečisto.
Poradenství poskytuji i v základních otázkách týkajících se vzniku a ukončení pracovního poměru.