DSC08872a_small.jpg

O mně

Má spolupráce s klienty je postavená na diskrétnosti a mlčenlivostí. Řídím se etickým kodexem České asociace pro psychoterapii, European Mentoring & Coaching Council.


Pracuji pod pravidelnou individuální i skupinovou supervizí. Účastním se pravidelně psychoterapeutických, koučovacích a jiných odborných seminářů a konferencí s cílem neustále pracovat na svém rozvoji, abych mohla klientům nabídnout nejnovější poznatky z oboru. 


Mám dlouholetou zkušenost v oblasti HR v korporátním prostředí, což mi výrazně usnadňuje porozumět tíži dnešních nároků na oblast výkonu, které mnohdy vedou k vyčerpání či vyhoření. Vím, jak v takových chvílích podat pomocnou ruku a na chvíli se zastavit a nadechnout.


Vycházím z principů Gestalt terapie (člověk má od narození zdroje a schopnosti k prožití uspokojivého a tvořivého života) a nabízím klientům podporu při zvládání náročných životních situací s důrazem na uvědomění si přítomných prožitků.


Vzdělání: titul MBA v oblasti managementu (UNYP), studium oboru soc. práce se zaměřením na psychoterapiia a komunikaci (PVŠPS), výcvik koučů (ČNP Consulting), psychoterapeutický výcvik integrativního Gestaltu (INSTEP), ve výcvikovém kurzu Psychoanalytická párová a rodinná terapie (IPPART) a kurzu rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí (PREVCENTRUM), absolvent kurzu základní krizové intervence (Remedium) a dalších.